Fremtiden ser lys ut – den radikale oppgangen i 2023

Årsavslutningsstatistikk presentert av World Tourism Organization og Swiss Education Groups International Recruitment Forum viser en bemerkelsesverdig bedring og en lovende fremtid for turisme og for våre studenter.

Fremtiden ser lys ut – den radikale oppgangen i 2023 3

UNWTOs generalsekretær Zurab Pololikashvili sier: “De siste dataene fra UNWTO viser at internasjonal turisme nesten har kommet seg helt etter den enestående covid-19-krisen og at mange destinasjoner har nådd eller til og med overskredet antall reisende og inntekter som rådde før pandemien. Dette er avgjørende for feriesteder, bedrifter og lokalsamfunn der reiselivssektoren er en viktig livline.»

Når vi reflekterer over disse ordene og den lovende statistikken presentert av World Tourism Organization (UNWTO) på slutten av året, blir det klart at gjestfrihetsbransjen opplever en bemerkelsesverdig bedring. Internasjonal turisme har kommet seg til 90 % av nivåene før pandemien innen 2023, og demonstrerer en industri som ikke bare har overlevd utfordringene med covid-19-pandemien, men som også har dukket opp enda sterkere, og bekrefter kommentarene til Leo Wang, administrerende direktør i Swiss Education Group, under World Tourism Day 2023 i Riyadh, Saudi-Arabia.

Det er interessant å merke seg at industrien ikke bare kom seg etter covid-19, den kom seg og kom sterkere tilbake!

Denne tilnærmingen fanger essensen av gjestfrihetsbransjens reise gjennom motgang, og utvikler seg til en kraft å regne med.

På Swiss Education Groups International Recruitment Forum (IRF) våren 2023 var det nesten en følelse av sjokk over den store tilstedeværelsen av rekrutterere og antall jobber tilgjengelig for studenter etter tre svært dystre år. Ifølge Antonia Vollet, Employer Relations Director, var det ingen mangel på muligheter for studenter ved den første IRF 2023; ledige arbeidsplasser ved vårens IRF var fem ganger flere enn antall studenter.

Zoritsa Urosevic, administrerende direktør for UNWTO, understreket viktigheten av turisme i den globale økonomien, og sa: “Turisme står for 4,2 prosent av BNP (bruttonasjonalprodukt) og står for 1 av 10 jobber.” Dette understreker den enorme innvirkningen gjestfrihetsbransjen har på både økonomisk vekst og jobbskaping. Det er et vitnesbyrd om industriens motstandskraft og dens rolle som en støttepilar for utallige individer og samfunn over hele verden.

Internasjonal turisme har tatt seg opp igjen, med anslagsvis 975 millioner turister som reiser internasjonalt mellom januar og september 2023, en økning på 38 % sammenlignet med de samme månedene i 2022. UNWTOs World Tourism Barometer viser enda mer oppmuntrende trender:

  • Sterk bedring: Verdensdestinasjoner tok imot 22 % flere internasjonale turister i tredje kvartal 2023 sammenlignet med samme periode i fjor, drevet av en robust sommersesong på den nordlige halvkule.
  • Tilbake til nivåer før pandemien: Internasjonale turistankomster nådde 91 % av nivåene før pandemien i tredje kvartal, med juli som den fremtredende måneden med 92 %, den beste ytelsen siden pandemien begynte.
  • Fortsatt fremgang: Totalt sett har turismen kommet seg til 87 % av pre-pandeminivåene i januar-september 2023, noe som legger grunnlaget for en potensiell bedring på 90 % ved årsslutt.
  • Inntektsvekst: Internasjonale turismeinntekter anslås å nå 1,4 billioner dollar i 2023, noe som representerer omtrent 93 % av de 1,5 billionene dollar som destinasjoner tjente i 2019.

Midtøsten, Europa og Afrika leder denne utvinningen:

  • Midtøsten: Denne regionen fortsetter å lede utvinningen, med ankomster som overstiger pre-pandeminivåene med 20 % i løpet av de ni månedene frem til september 2023. Visumtilrettelegging, investering i nye reiselivsrelaterte prosjekter og vertskap for store arrangementer har alle bidratt til denne bemerkelsesverdige utviklingen.
  • Europa: Som verdens største destinasjonsregion tok Europa imot 550 millioner internasjonale turister i denne perioden, noe som representerer 94 % av pre-pandeminivåene. Robust intraregional etterspørsel og sterk amerikansk etterspørsel har spilt en avgjørende rolle i denne oppgangen.
  • Afrika: Afrika har også gjort betydelige fremskritt, og gjenopprettet 92 % av pre-pandemiske besøkstall i løpet av nimånedersperioden. Amerika, som spesielt tjente på sterk etterspørsel fra USA, nådde 88 % av 2019-tallene i denne perioden.
  • Asia og Stillehavet: Denne regionen nådde 62 % av pre-pandeminivåene i denne perioden, men utviklingen varierer på tvers av underregioner. Sør-Asia, med sin imponerende utvinningsgrad på 95 %, står i kontrast til Nordøst-Asia, som bare har nådd omtrent 50 % av sine pre-pandeminivåer på grunn av langsommere gjenåpninger for internasjonale reiser.

På bakgrunn av denne positive utviklingen er det tydelig at besøkende ingen er ikke bare i ferd med å komme seg etter utfordringene som pandemien medfører, men er også klar for en enestående vekst. Statistikken taler for seg selv og bekrefter åpningsordene til UNWTOs generalsekretær Zurab Pololikashvili om turismens kritiske rolle for destinasjoner, bedrifter og samfunn.

Videre fremhever WEO-rapporten et avgjørende poeng: turisme er en nøkkelsektor for økonomisk vekst. Økonomier med “store reise- og reiselivssektorer” har vist bemerkelsesverdig motstandskraft og sterk økonomisk aktivitet. Spesielt land der turisme bidrar betydelig til BNP har kommet seg raskere etter virkningene av pandemien sammenlignet med økonomier der turisme ikke er en viktig sektor.

Som rapportens forord sier: “Sterk etterspørsel etter tjenester har støttet tjenesteorienterte økonomier, inkludert viktige turistmål som Frankrike og Spania.” Dette fremhever det symbiotiske forholdet mellom turisme og økonomisk vekst, der velstanden i en sektor forsterker den andre.

Ser vi fremover, stemmer IMFs siste prognose godt overens med UNWTOs analyse av turismeutsikter på globalt og regionalt nivå. I følge World Tourism Barometer for november 2023 nådde internasjonal turisme 87 % av pre-pandeminivåene i september 2023. Utsiktene for september-desember 2023 peker på en fortsatt bedring, drevet av oppdemmet etterspørsel og økt lufttilkobling, spesielt i Asia-Stillehavsregionen, hvor utvinningen fortsatt pågår.

Fremtiden for hotell- og restaurantbransjen er i tråd med de globale økonomiske utsiktene. I følge World Economic Outlook (WEO)-rapporten forventes den globale økonomien å vokse med 2,9 % i 2024 etter tilsvarende vekst i 2023. Selv om disse tallene er høyere enn tidligere prognoser, er de fortsatt litt under 3,5 % vekstraten registrert i 2022, som er en indikasjon på globale politiske situasjoner og den nåværende levekostnadskrisen.

Disse globale tallene er virkelig imponerende og lovende, men tallene for Swiss Education Group er nesten sjokkerende. Antall ledige jobber for studenter ved IRF fra 2017 til 2023 har steget fra et gjennomsnitt på 1000 stillingsannonser per år fra 2017-2019 til over 6000 i 2023.

Disse tallene, globalt og internt, viser en meget lys fremtid for våre studenter med mange karrieremuligheter og en vekstkurve som få andre sektorer kan matche.

Mens verden legger ut på en reise med bedring og gjenvekst, er Swiss Education Group stolte av å utruste elevene våre, på alle skolene våre, til å bidra til og forme fremtiden til en industri som berører livene til milliarder av mennesker over hele verden. Historien om gjestfrihetsindustrien er en om motstandskraft, tilpasningsevne og en lys fremtid som lokker oss alle, intrikat vevd inn i det bredere stoffet av global økonomisk vekst.

Vil du vite mer om SEGs kurs?