Hotell og Business Administration - Swiss Education Group, Norway

Hotell og Business Administration

HIM Hotel Institute Montreux

hotel miramonte 012

Som et internasjonalt institutt for hotelledelse og hotelldrift, sørger Hotel Institute Montreux for at deres ambisiøse studenter oppnår suksess ved å gi dem dyp kunnskap om hotelledelse, mellommenneskelige relasjoner, språk og kultur. Det businessfaglige innholdet i programmet, som tilbys i samarbeid med det ledende amerikanske universitetet Northwood University, vil åpne dørene til et bredt spekter av karrieremuligheter.

Studentene kan spesialisere seg innen finans, HR eller Luxury Marketing & Business Management, noe som vil gi dem en rekke karrieremuligheter innen hotell og næringsliv. De vil få inngående kunnskap innenfor valgt felt, sammen med kompetanse innen ett eller flere fremmedspråk.