Intervju med praktikant – Adam Von Hofsten, Sverige

Intervju med praktikant - Adam Von Hofsten, Sverige 3Hvorfor valgte du å studere ved Cesar Ritz Colleges?

Jeg valgte å studere ved Cesar Ritz Colleges på grunn av min interesse for hotell- og restaurantbransjen. Da jeg var 13 år gammel, fikk jeg en introduksjon til bransjen. Siden da har jeg jobbet på forskjellige restauranter. Da jeg var 22 år, innså jeg at jeg ville satse på en karriere i den bransjen jeg har jobbet så mye i. Før det prøvde jeg mange forskjellige universiteter og kurs.

Hvor hadde du praksisperioden din?

Jeg hadde praksis på Beau Rivage Palace i Lausanne i Sveits. Der var jeg hovmester på en japansk restaurant som heter Miyako.

Beskriv hvordan du søkte på praksisplassen din

Jeg søkte raskt etter praksisplass takket være International Recruitment Forum (IRF). Jeg fant praksisplassen min der, selv om jeg også søkte andre steder. Til slutt hadde jeg noen få CV-er igjen som jeg delte ut til bedrifter jeg ikke trodde jeg ville få praksisplass hos, og en av dem var tilfeldigvis Beau Rivage Palace i Sveits.

Hvilke utfordringer møtte du da du lette etter en praksisplass eller under praksisoppholdet?

Utfordringene mine under praksisoppholdet var å lære fransk og å få venner på hotellet. Som ikke-fransktalende var det ganske vanskelig, men jeg endte opp med å få noen venner og avsluttet internshipet med mer kunnskap om det franske språket.

Hva er den viktigste lærdommen du har fått i løpet av internshipet?

De to beste lærdommene jeg fikk var å alltid følge sine egne verdier og akronymet LEARN: Listen, Empathise, Analyse, Respond and Notify. Dette akronymet lærte meg hvordan jeg skal håndtere kundeservice på riktig måte.

Hva håper du å gjøre etter at du er ferdig med studiene her?

Jeg ønsker å realisere drømmen min om å bli restaurantsjef.