Verdien av “soft skills” i næringslivet

Soft skills  – den hemmelige ingrediensen som tilbys av Swiss Education Group-skoler som driver kandidater utover den gjennomsnittlige økonomistudenten.

Hva er soft skills (myke ferdigheter)?

Det snakkes mye om «myke ferdigheter» på arbeidsplassen og hvor viktige de er for en karriere. Men ikke alle forstår egentlig hva de er eller hvorfor de er så viktige. Personer som har myke ferdigheter beskrives vanligvis som omsorgsfulle, oppmerksomme, varme, vennlige, inkluderende, gode lyttere eller gode kommunikatorer.

Noen mennesker undervurderer viktigheten av myke ferdigheter og kategoriserer dem som personlighetstrekk i stedet for profesjonelle eiendeler. Og fordi de ikke er lett å sertifisere, kan de bli undervurdert av både ansatte og arbeidsgivere. Bare de erfarne ser verdien i en CV full av adjektiver.

Verdien av "soft skills" i næringslivet 5

Fordi myke ferdigheter ofte kategoriseres som personlighetstrekk og ikke faktiske ferdigheter, innser mange mennesker ikke at det er mulig å bygge disse immaterielle ferdighetene for å forbedre sin egen profesjonelle ytelse.

Så la oss se på hva disse personlighetstrekkene tilfører arbeidsplassen. Personer som er omsorgsfulle, oppmerksomme og vennlige er vanligvis gode på kundeservice, nettverksbygging og å bygge profesjonelle relasjoner. Mennesker som lytter og kommuniserer godt er ofte de samme personene som har sterke forhandlingsevner og en evne til å løse konflikter. Når vi redefinerer disse “personlighetstrekkene” blir det klart at de faktisk er ferdigheter. Og som alle andre ferdigheter, kan de finslipes, og hvis ikke perfeksjoneres, i det minste forbedres.

Hva er hospitality (gjestfrihet) og hvorfor er det viktig?

Ser vi nærmere på «myke ferdigheter» og hva de betyr, oppdager vi at de er kjerneelementene i det som kalles «gjestfrihet». Og dette er hjørnesteinen i alle skoler i Swiss Education Group (SEG). Men hva er egentlig gjestfrihet, og hvorfor utgjør det en forskjell i en forretningsutdanning?

Hospitality, som kan oversettes til gjestfrihet, er et flerdimensjonalt konsept som går utover spesifikke bransjer og kulturer. Det fremmer en følelse av varme, vennlighet og ekte forbindelse. Essensen av gjestfrihet er å få folk til å føle seg velkommen og verdsatt i ethvert miljø, fra hotellresepsjonen til et styremøte.

De viktigste egenskapene til gjestfrihet er varme og vennlighet, personlig innkvartering, omtanke, respekt og empati, for å nevne noen. Å kombinere disse egenskapene skaper de følelsesmessige båndene som fremmer lojalitet, enten det er sosialt med venner eller profesjonelt med klienter og kolleger.

De får en person til å føle seg spesiell, unik og verdsatt. Når folk har det slik, er det også mer sannsynlig at de stoler på hverandre og åpner opp for kommunikasjon. Når du forstår den psykologiske virkningen disse egenskapene kan ha, kan du legge en intensjon bak dem og gjøre enhver situasjon til en inkluderende situasjon, noe som gjør alle deltakere komfortable og, som et resultat, hyggelige: den beste tankegangen for å gjøre forretninger.

Gjestfrihet fører også til en naturlig gjensidighet. Når vi viser ekte gjestfrihet til andre, skaper vi forståelse for gjensidig respekt. Dette grunnlaget for respekt har potensial til å forvandle innledende bekjentskaper til dype relasjoner, både personlige og profesjonelle.

Verdien av "soft skills" i næringslivet 6

Myke ferdigheter er overførbare. En åpen, imøtekommende holdning kan læres.

Disse relasjonene skaper lojalitet. I næringslivet er kundelojalitet av største betydning. En kunde som virkelig føler seg verdsatt vil komme tilbake og er villig til å betale mer for en god opplevelse. Å føle seg sett, hørt, verdsatt og viktig har ingen prislapp.

Gjestfrihet i næringslivet forbedrer også omdømmet. Fornøyde kunder og jungeltelegrafen er fortsatt de kraftigste markedsføringsverktøyene, og i informasjonsalderen kan en ærlig god anmeldelse eller skarp kritikk ha en betydelig innvirkning på en bedrifts omdømme. Bedriftens omdømme er ikke begrenset til salg og kunderelasjoner, det påvirker også forretningspartnerskap og B2B-selskaper.

Etter hvert som vi lærer ferdighetene bak hosting, lærer vi også at det kan være utfordrende, noe som kaster lys over feilen i antagelsen om at myke ferdigheter er personlighetstrekk. Gjestfrihet kan kreve stor innsats. Vanskelige situasjoner og mennesker kan sette tålmodigheten vår på prøve. Å respektere den enkelte og samtidig håndtere krevende preferanser, forventninger og tidsplankonflikter kan være belastende både fysisk og psykisk. Hvordan vi takler disse situasjonene og stress samtidig som vi opprettholder tålmodigheten er også ferdigheter som kan og må utvikles.

Å lære å forbedre dine myke ferdigheter og utvikle din personlige gjestfrihet er et spørsmål om intensjon. Som med alle ferdigheter, krever det aktiv øvelse for å forbedre og gjøre gjestfrihetens gester til en annen natur – nesten som et personlighetstrekk.

Kan jeg utvikle myke ferdigheter og forbedre følelsen av vertskap og gjestfrihet?

Etter å ha fastslått at myke ferdigheter ikke er personlighetstrekk, men faktisk er hjørnesteinene i hosting, hvordan kan man utvikle disse ferdighetene? Følgende aktive intensjoner er en god start:

 • Øv på aktiv lytting; dette kan være den vanskeligste oppgaven, men alle følgende handlinger og atferd er avhengig av din lytteforståelse.
 • Vis empati; alltid tenke på hvordan du kan føle deg i den andre personens sko.
 • Vær tålmodig; hvis du mestrer empati, blir det lettere å være tålmodig.
 • Prioriter komfort; små bevegelser kan hjelpe deg langt.
 • Oppmuntre til inkludering; alle liker å bli inkludert.
 • Vær ekte; folk er veldig følsomme for uekte oppførsel. Hvis noen av handlingene ovenfor oppfattes som illegitime, kan det virke mot deg.

Å forbedre gjestfriheten i virksomheten som ansatt eller bedriftseier krever ikke nødvendigvis store endringer eller investeringer. Små gester, omtenksomhet og genuin innsats kan bidra langt til å få gjestene til å føle seg verdsatt. Begynn med listen ovenfor og oversett dem deretter til arbeidsplassen på enkle måter, for eksempel:

 • Prioriter gjestetilfredshet gjennom oppmerksomhet, lydhørhet og respekt.
 • Skap en gjestfrihetskultur i selskapet. Et gjestfritt miljø starter på toppen ved å behandle dine ansatte og kollegaer på samme måte som du vil at de skal behandle kunder. Å ta vare på de ansatte er indirekte å ta vare på kundene dine.
 • Gode ​​ledere lager kaffe; uansett om ledelsesstrukturen er flat eller ikke, fremmer teamsentrerte oppgaver inkludering.
 • Lytt til tilbakemeldinger fra kunder og gjør endringer deretter.
 • Vær oppmerksom på små detaljer som å skape et innbydende miljø gjennom belysning, innredning, renslighet og enkle tjenester som et gratis drikkehjørne.
 • Tilby personlige anbefalinger eller forslag basert på gjestenes preferanser.
 • Vis takknemlighet for lojale kunder gjennom gaver, fordeler eller belønningsprogrammer.

Den hemmelige ingrediensen i våre kurs

Med disse nye definisjonene og eksemplene på myke ferdigheter og hosting, kan man forstå hvorfor en kandidat som har disse kundesentrerte ferdighetene ville være mer ansettelsesdyktig enn en som ikke gjør det.

Hva spesifikt gjør SEG-kandidater annerledes enn andre nyutdannede? Utdanningen deres legger vekt på forretningsgjestfrihet, og deres praktiske arbeidserfaring gjennom flere praksisplasser sikrer at de fullt ut forstår hvilken innvirkning utdannelsen deres har på virksomheten.

 • SEG-kandidater forstår at arbeidet deres har en direkte effekt på kundeopplevelse og inntekter. Fornøyde kunder betyr økt salg og tilbakevendende kunder. Å ha et klart bilde av hvordan arbeidet deres påvirker den totale virksomheten skaper eierskap og fremmer engasjement.
 • Nyutdannede som ikke jobber direkte med klienter vil likevel overføre disse ferdighetene til arbeidsmiljøet. En ansatt opplært i myke ferdigheter vil ha en dyp effekt på teamarbeid og samarbeid med kolleger. Som et resultat er de perfekt rustet til å ta på seg lederstillinger.
 • De har lært hvordan de skal håndtere mennesker – de er ikke bare dyktige, de har fått opplæring i tålmodighet og empati og har lært hvordan de skal samhandle med mennesker. De er opplært til å forutse kundebehov og kan unngå potensielle problemer før de oppstår.
 • Spesialister i hotell- og restaurantbransjen er svært verdifulle når det gjelder å bygge virksomhet, fordi de er vant til å møte kundenes behov. Å møte umiddelbare kortsiktige kundebehov bygger merkelojalitet, noe som fremmer gjentakende kunder, noe som fører til langsiktige inntekter for selskapet. Å gi en rabatt eller en fordel for å kompensere for små problemer har kanskje ikke så stor innvirkning på et selskap, men gesten utgjør en stor forskjell. Kunden setter pris på det, glemmer det ikke og det resulterer ofte i positive anmeldelser og jungeltelegrafen. Dette skaper reell kundelojalitet.

Myke ferdigheter og gjestfrihet er helt klart viktige ferdigheter som vil forbedre relasjoner både personlig og profesjonelt. Hvis disse ferdighetene utvikles og brukes med intensjon, kan de bidra til å drive karrieren din til høyere nivåer av ansvar og ledelse; de kan hjelpe deg med å forbedre kundeforhold og bygge merkelojalitet, noe som resulterer i høyere inntekter. Derfor vil det å utvikle disse ferdighetene i forbindelse med studier, som å gå på en SEG-skole, og jobbe med disse ferdighetene etter endt utdanning alltid være en fordel som du bærer med deg gjennom livet, personlig og profesjonelt.

Er du interessert i å ta en grad i gjestfrihet? Les her:

Forretningsøkonomi og ledelse – Bachelorutdannelse